معرفی پمپ های آتش نشانی

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

202462431 1

1.  پمپ های آتش نشانی

تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمانبعضی از آنها از نوع توربینی با محور عمودی هستند در حالیکه بقیه، پمپ های گریز از مرکز هستند، “استاندارد NFPA20 با نام پمپ های ایستگاهی برای محافظت در برابر آتش” (ویرایش ۱۹۹۹) در حکم مرجعی موثق، آخرین الزامات و سایر اطلاعات را درباره پمپ های آتشنشانی ارائه می دهد. ضمائم A و B که جزو استاندارد NFPA20 نیستند رئوس ارزشمندی درباره طراحی، نصب، آزمایش و نگهداری و عیب یابی پمپ های آتش نشانی بیان می کنند.


استاندارد NFPA چیست؟
NFPA انجمن ملی آتشنشانی امریکا American National Fire Protection Association می باشد. NFPA استانداردها و اسنادی را جهت ایمنی در مقابل آتش وضع و منتشر می کند. در مقایسه با سایر سازمانهای مشابه، NFPA و استانداردهایش ارجحیت دارند و تمام سازمانهای مشابه نیز به استانداردهای آن احترام می گذارند و به عنوان یک مرجع می شناسند. اغلب سازندگان پمپ های آتشنشانی به دو دلیل زیر سعی می کنند از استانداردهای NFPA تبعیت نمایند:
الف) استاندارد
NFPA قابل احترام ترین و سختگیرانه ترین استاندارد جهان در این زمینه می باشد.
ب) از آنجا که سایر سازندگان تجهیزات مانند تولیدکنندگان آبپاش های اتوماتیک، کابین های آتش و سیستم های خاموش کننده از این استاندارد تبعیت می کنند، در صورت ساخت پمپ ها مطابق با این استاندارد هیچگونه عدم انطباقی در کارکرد تجهیزات بوجود نمی آید.


استاندارد NFPA 20چیست؟
NFPA 20 استانداردی در رابطه با پمپ های آتشنشانی می باشد. این استاندارد قوانینی جهت نصب و عملکرد پمپها، موتورهای محرکه، کنترلرها و اجزای کمکی آنها دارد.


FM چیست؟
FM واحد فنی مستقل شرکت Factory Mutual Insurance است که تأییدیه عملکرد برای سیستم ها و تجهیزات با ریسک بالا صادر می کند.
در پمپ های آتشنشانی، تأییدیه
FM جزو الزامات و نیازمندی های NFPA می باشد. معمولاً وجود تأییدیه FM نشاندهنده آن است که محصول نسبت به محصولات مشابه از کیفیت خیلی بالاتری برخوردار است.


جزییات ساختار پمپ های آتش نشانی مطابق با استاندارد NFPA 20
الف) خصوصیات پمپ های آتش نشانی

به خاطر اهمیت ویژه پمپ های آتش نشانی،
NFPA استانداردهایی هم برای متریال و هم برای منحنی های عملکرد این پمپ ها وضع کرده است. یک پمپ آتش نشانی باید مطابق با استاندارد NFPA 20 باشد. به نظر می رسد خصوصیات و منحنی عملکرد پمپ های آتش نشانی متفاوت از نمونه های دیگر می باشد. به عبارت دیگر پمپ های دیگر صنایع با توجه به ماکزیمم بازده و مسائل اقتصادی انتخاب می شوند اما در پمپ های آتش نشانی این موضوع از اهمیت اول برخوردار نیست. پمپ های آتش نشانی برای عملکرد مطمئن در تمام عمر طراحی می شوند. ماکزیمم ایمنی و معیارهای فشار خروجی کل از اهمیت بالایی در این پمپ ها برخوردار است.


اساس پمپ های آتش نشانی
برخی از اصول بنیادین عبارتند از:
۱- انتظار می رود که این پمپ ها فشاری معادل ۱۴۰-۱۲۰ درصد نامی خود را (در شرایط نرخ جریان صفر) ایجاد کنند.
۲- نقطه نامی پمپ، فشار و جریان معادل ۱۰۰ درصد فشار و جریان نامی را ایجاد می کند.
۳- بیشترین نرخ جریان مورد انتظار از یک پمپ آتش نشانی، نرخ جریانی معادل ۱۵۰ درصد نرخ جریان نامی در فشاری معادل ۶۵ درصد فشار نامی است.
ویژگی های این سه نقطه، به تعریف منحنی مشخصه پمپ برای یک پمپ آتش نشانی خاص کمک می کنند.
اندازه مناسب یک پمپ آتشنشانی چقدر است؟ پاسخ های فراوانی برای این پرسش وجود دارد ولی بیشتر متخصصان معتقدند که یک پمپ آتشنشانی باید به اندازه ای بزرگ باشد که بتواند آب کافی (جریان و فشار) برای بیشترین جریان مورد انتظار از هر اسپرینکلر منفرد یا یک سیستم سیلابی همچنین یک مقدار اضافه (شیلینگ آتشنشانی) برای نیازهای اطفاء حریق، را تامین کند. مثلا، اگر بیشترین تقاضای اسپرینکلر
gpm 1000 در فشار psi 60 باشد و تقاضای مورد نیاز (شیلنگ آتش نشانی) gpm 500 باشد، آنگاه تامین دست کم gpm 1500 نرخ جریان در فشار psi 60 از مجموعه ای از پمپ آتش نشانی و آب عمومی یا مخزن اختصاصی انتظار می رود. اما در واقع درباره اندازه یک پمپ آتشنشانی یک پاسخ اساسی که برای همه موارد مناسب باشد، وجود ندارد. بعضی از بیمه گذاران و مراجع دارای قدرت اجرایی ترجیح می دهند که نرخ تقاضای بیشترین جریان از نقطه کارکرد نامی پمپ (۱۰۰ درصد جریان و فشار) تجاوز نکند، اما دیگران مقداری بین نقطه نامی و نقطه بیشینه جریان را می پذیرند که البته به ندرت نقطه بیشینه جریان پذیرفته می شود.
همچنین نصب یک پمپ اضافی در واحدهای خیلی بزرگ کار متداولی است زیرا حتی اگر یکی از پمپ ها دچار مشکل شود یا برای تعمیر خارج از سرویس باشد، در زمینه تامین آب کافی مشکلی وجود نخواهد داشت. اگرچه پمپ آتش نشانی الکتریکی، مطمئن است ولی به شدت به در دسترس بودن منبع تغذیه الکتریکی قابل اعتماد وابسته است. پمپ های آتش نشانی دیزل نیز قابل اطمینان هستند اما آنها نیز به منبع تغذیه خاص خودشان (سوخت دیزل) نیازمندند. روش متداول و مطمئن برای واحدهای بزرگ، استفاده همزمان از یک پمپ الکتریکی و یک پمپ دیزل آتش نشانی است.


ب) انواع پمپ های آتش نشانی
پمپ های آتش نشانی مورد تأیید استاندارد
NFPA 20 چهار گونه هستند:
۱- پمپ های سانتریفوژ تک طبقه افقی
Horizontal End Suction Centrifugal Pump
2- پمپ های عمودی خطی
Vertical In-Line Pump
3- پمپ های اسپلیت کیس یا همان پمپ های دو مکشه
Horizontal Split-Case or Double Suction Centrifugal Pump
4- پمپ های عمودی توربینی
Vertical Turbine Pump

هر کدام از پمپ های فوق به گونه های مختلفی تقسیم می شوند. مثلاً پمپ های عمودی خطی به انواع کوپلینگی صلب و کوپلینگی انعطاف پذیر تقسیم می شوند و همینطور بقیه موارد که می توان به استاندارد
NFPA 20 مراجعه نمود.


پ) متریال پمپ های آتش نشانی

پوسته پمپ با توجه به فشار کاری پمپ، پوسته پمپ ممکن است چدن خاکسری GG 25، GGG 40، چدن نشکن، برنز و یا استنلس استیل ریخته گری شده
پروانه بر طبق استاندارد NFPA 20 و UL 448-FM 1311، پروانه پمپ های آتش نشانی یا باید برنز باشند و یا استنلس استیل. پروانه چدنی هرگز نباید در پمپ های آتشنشانی استفاده گردند.
محور محور پمپ باید استنلس استیل باشد. بعلاوه استانداردهای FM 1311 و UL 448 قوانین واضحی جهت طراحی محور پمپ های آتشنشانی عنوان کرده اند.
آببندی نوار گرافیتی (نوع بدون آزبست)
یاتاقانها بلبرینگ های روانکاری شده با گریس. بلبرینگ ها باید به حد کافی استحکام داشته باشند تا حداقل ۵۰۰۰ ساعت در ماکزیمم بار دوام آورند.ت) منحنی عملکرد پمپ های آتش نشانی
بر طبق استاندارد
NFPA 20 منحنی مشخصه پمپ های آتشنشانی به صورت زیر تعریف می شود:
الف) هد شات اف . برای تمامی انواع پمپ، هد نقطه شات اف نباید از ۱۴۰ درصد هد نقطه کاری تجاوز نماید.
ب) دبی و فشار نقطه کاری. منحنی مشخصه پمپ باید از محل تلاقی دبی و فشار نقطه کاری و یا بالاتر از این نقطه عبور نماید. به عبارت دیگر در پمپ های آتشنشانی تلرانس منفی برای پمپ مجاز نمی باشد.
پ) بار اضافی. منحنی عملکرد پمپ باید به گونه ای باشد که در دبی های بیش از ۱۵۰ درصد نقطه کاری، هد پمپ بیش از ۶۵ درصد افت نکند.

ث) تأثیر طراحی پروانه روی منحنی عملکرد پمپ های آتش نشانی.
پروانه پمپ ها بر اساس نوع کاربردشان برای هدهای پایین، متوسط و بالا طراحی می شوند. در شکل های زیر تأثیر طراحی پروانه بر مشخصه های فشار و دبی نشان داده شده است.


ج) سایر خصوصیات پمپ های آتش نشانی
- تمام اندازه گیریها و محاسبات باید برای آب تمیز با دمای ۲۰ درجه سانتیگراد انجام شود.
- برای حالتی که دبی به ۱۵۰ درصد نقطه کاری می رسد، توان مورد نیاز موتور می بایست مشخص شود و در صورت درخواست کارفرما توان نامی محرکه بر اساس این حالت انتخاب گردد.
- برای اطمینان از عملکرد پمپ ها در شرایط خواسته شده، سازنده می بایست هر پمپ را جداگانه با آب تست نماید و گواهینامه های تست را ارائه نماید. در گواهینامه تست می بایست منحنی عملکرد، توان جذبی موتور و منحنی بازده نشان داده شود.
- در مواقعی که پمپ می بایست مکش منفی انجام دهد نباید از پمپ های سانتریفوژ استفاده نمود.
- هر پمپ می بایستی پلاک جداگانه ای داشته باشد. در پلاک پمپ می بایست فشار کاری، دبی نقطه کاری، سرعت چرخش و فاکتورهای عملکرد موتور ذکر گردد.
- هر پمپ می بایستی دارای فشار سنج در سمت رانش و مکش باشد.
- پوسته هر پمپ می بایستی دارای شیر فشار شکن باشد.
- کوپلینگ موتور پمپ و سایر اجزا دورانی پمپ می بایستی مجهز به محافظ (گارد) باشد.


چ) موتورهای الکتریکی
- الکتروموتورها می بایست بر طبق استاندارد NEMA MG-1 باشند.
- تمام الکتروموتورها می بایست مناسب جهت کارکرد دائم باشند.
- موتورها نباید سرویس فاکتور کمتر از ۱
٫۱۵ داشته باشند.
- در مواقعی که امکان پاشش آب وجود داشته باشد، الکتروموتورها می بایست از نوع
TEFC باشند.
- در مواقعی که عدم قطعیت در تأمین برق وجود دارد، می بایست منبع قدرت یدکی تأمین شود.
- وقتی ژنراتور برای تأمین برق الکتروپمپ استفاده می شود، منبع انرژی می بایست الزامات استاندارد
NFPA 110 را داشته باشد.


ح) دیزل موتورها
- موتورهای دیزلی استفاده شده در پمپ های آتشنشانی، می بایست قابل اطمینان، با کیفیت بالا و برای سیستم های آتشنشانی طراحی شده باشد.
- در حالتی که موتور دیزل انتخاب شده است، می بایست دمای محیط و ارتفاع از سطح دریا مورد توجه قرار گیرد.
- پمپ و دیزل موتور می بایست توسط کوپلینگ های انعطاف پذیر کوپله شوند.
- دیزل موتورها می بایست مجهز به گاورنر باشند و قابلیت تنظیم سرعت دیزل بین ۱۰ درصد شات اف و ماکزیمم بار کاری پمپ را داشته باشد.
- دیزل موتور باید دارای دستگاه خاموش کننده افزایش سرعت
Over speed shut-down device باشد که وقتی سرعت ۲۰ درصد افزایش می یابد دیزل خاموش گردد.
- موتور می بایست مجهز به سرعت سنج
Tachometer باشد.
- موتور می بایست داری گیج فشار روغن باشد.
- موتور می بایست دارای نشانگر دما باشد.
- تمام نشانگر های کنترلی موتور می بایستی به طور مناسبی به تابلو کنترل متصل گردند.
- هر دیزل موتور می بایستی مجهز به دو باتری ذخیره باشد.
- هر باتری می بایستی دو برابر ظرفیت برای نگه داشتن سرعت میل لنگ که توسط سازنده توصیه شده است، دارا باشد.
- هر دو باتری می بایستی دارای کنتاکتورهای دستی کنترلی باشند تا وارد مدار گردند.


خ) تجهیزات جانبی
- شیرآلات مکش و رانش می بایستی از نوع دروازه ای
OS&Y باشند.
- درمواقعی که بین قطر فلنج مکش و لوله مکش اختلاف سایز وجود دارد، یک تبدیل خارج از مرکز می بایست استفاده شود.
- درمواقعی که بین قطر فلنج رانش و لوله رانش اختلاف سایز وجود دارد، یک تبدیل مرکزی می بایست استفاده شود.
پمپ های آتشنشانی می بایستی دارای، شیر فشار شکن پوسته
Casing relief valve، شیر تخلیه هوا در خروجی (برای پمپ های دو مکشه اسپلیت کیس) و فشار سنج باشند.


د) پمپ های جاکی Jockey Pumps

 

فروش جوکی پمپ آتش نشانی ژوکی پمپ افجی کالا اف جی کالا fgkala فروش تجهیزات اطفاء حریق فروش تجهیزات اعلام حریق فروش تجهیزات اعلان حریق


- پمپ های جاکی برای ثابت نگه داشتن فشار در تمام زمانها در سیستم آتشنشانی استفاده می شود.
- جاکی پمپ باید فشار خروجی کافی داشته باشد تا فشار مورد نظر سیستم محافظتی آتشنشانی تأمین گردد.
- پمپ های جاکی همچنین از ایجاد ضربه قوچ وقتی پمپ اصلی وارد مدار می شود جلوگیری می کند.
سیستم کنترلی پمپ های آتشنشانی با محرکه الکتریکی
الف) خصوصیات
- پانل می بایستی به طور ویژه برای کارکرد پمپ های آتشنشانی با محرکه الکتریکی ساخته شوند.
- تمام سیستم کنترلی باید قبل از ارسال از کارخانه توسط سازنده، مونتاژ، سیم کشی و تست گردند.

- طراحی سیستم کنترلی می بایست بسیار قابل اطمینان باشد.
- مفهوم هر لامپ و یا دکمه و مانند آن روی پانل می بایستی به گونه ای نوشته شود که امکان پاک کردن و یا از بین بردن آن نباشد.
ب) پوشش
Enclosure
- پانل می بایستی به طور مطئمنی در برابر قطرات آب محافظت شود (حداقل مطابق توصیه های
NEMA و IEC). وقتی که تجهیزات در محیط های بیرون و یا ویژه ای نصب می گردند، درجه حفاظت تابلو می بایستی مناسب باشد.
- پانل می بایستی کاملاً روی زمین مستقر شود.
- پانل های نوع ایستاده
On stood یا دیواری می بایستی مجهز به تمام تجهیزات لازم جهت نصب باشند.
- پانل می بایستی به طور مطمئنی قفل شود.
پ) راه اندازی و کنترل
- راه اندازی و کنترل می بایستی بصورت دستی یا اتوماتیک باشد.
- کنترلر اتوماتیک باید خود عمل کننده
Self-acting برای راه اندازی و محافظت الکتروموتور باشد.
- وقتی سویچ فشار استفاده می شود، باید سویچی استفاده شود که مستقل از تنظیمات بالا و پایین کالیبر در مدار کنترل باشد.
- برای تمام پمپ ها و همچنین پمپ جاکی، هر کنترلر باید سویچ فشار جداگانه مخصوص خودش را داشته باشد.
- برای حالت غیر اتوماتیک، سوئیچ عملکرد دستی روی کنترل پانل باید به گونه ای باشدکه موتور به صورت دستی روشن شود و عملکرد سوئیچ دستی تأثیری بر سوئیچ فشاری نداشته باشد. سیستم باید به گونه ای باشد تا موقع خاموش کردن دستی، سیستم در حالت کار باقی بماند.
ت) تجهیزات سیگنال و آلارم
- یک نشانگر قابل رویت باید دسترسی توان در تمام فازها را نمایش دهد.
- نقص فاز یا برگشت فاز
Phase reversal در ترمینال کنتاکتورهای موتور باید مونیتور شود. تمام فازها می بایستی مونیتور شوند.
- کنترلر باید مجهز به مدارات عملکرد زیر باشد:
الف) کارکرد موتور و پمپ
ب) دو فاز شدن جریان
پ) برگشت فاز
ت) کنترلر به منبع جایگزین
Alternative source متصل شده است.


سیستم کنترلی پمپ های آتشنشانی با محرکه دیزلی
الف) خصوصیات
- کنترلرها می بایست به طور ویژه برای کارکرد پمپ آتشنشانی با محرکه دیزلی ساخته شوند.
- تمام سیستم کنترلی باید قبل از ارسال از کارخانه توسط سازنده، مونتاژ، سیم کشی و تست گردند.
- تمام کنترلرها باید دارای علامت
Diesel Engine Fire Pump Controller باشند و نام سازنده دستگاه در محل مناسبی درج گردیده باشد.
ب) پوشش
- کنترلر می بایست تا جایی که عملاً امکان دارد نزدیک دیزل موتور باشد و در کنار آن نصب گردد.
- کنترلر باید در محلی نصب گردد و یا به طریقی محافظت گردد که امکان خرابی ناشی از پاشش آب از پمپ ها و یا اتصالات نباشد.

- پوشش باید مطابق استاندارد
NFPA 70 باشد.
پ) راه اندازی و کنترل
- راه اندازی و کنترل می بایستی به صورت اتوماتیک و یا غیر اتوماتیک باشد.
- منبع تغذیه اولیه کنترلر نباید برق
ac باشد.
- وقتی سیستم کنترل فشار آب استفاده می شود، مدار کنترل باید سوئیچ فشاری داشته باشد که مستقل از تنظیمات بالا و پایین کالیبراسیون باشد.
ت) تجهیزات سیگنال و آلارم
- برای حالات زیر می بایست نشانگرها و آلارمهای جداگانه ای وجود داشته باشد:
۱) از کار افتادن استارت اتوماتیک موتور
۲) خاموش شدن موتور به خاطر سرعت غیر مجاز
Over speed
3) خرابی باتری.
۴) از کار افتادن شارژر باتری.
۵) فشار بسیار پایین روغن در سیستم روانکاری
۶) دمای سیستم خنک کاری
ث) اتصالات و سیم کشی
- اجزای سیم کشی کنترلر باید به صورتی باشد که برای کارکرد دائم مناسب باشد.

محتوای بیشتر در این بخش: « بوستر پمپ محاسبات اطفای حریق »

145 نظرها

 • پیوند نظر timberland boots آبان 01, 1398 ارسال شده توسط timberland boots

  I intended to write you that little bit of remark to say thanks a lot over again with your amazing techniques you've shown on this page. This is quite remarkably generous with you giving unhampered all most people would've offered for an electronic book to make some profit for their own end, and in particular considering that you could have tried it in case you desired. The advice likewise acted to become easy way to fully grasp someone else have a similar fervor much like my personal own to understand great deal more with regard to this condition. I know there are many more fun situations ahead for people who look into your blog.

 • پیوند نظر adidas yeezy boost مهر 30, 1398 ارسال شده توسط adidas yeezy boost

  I must express appreciation to you just for bailing me out of such a instance. As a result of checking throughout the internet and obtaining suggestions which are not helpful, I thought my entire life was over. Existing devoid of the answers to the problems you've solved by way of your good blog post is a serious case, and the kind that would have in a wrong way affected my career if I had not encountered your website. Your good mastery and kindness in handling every part was very helpful. I'm not sure what I would've done if I hadn't come upon such a step like this. It's possible to at this point look forward to my future. Thanks for your time so much for the expert and result oriented help. I won't think twice to suggest your site to anybody who wants and needs recommendations on this matter.

 • پیوند نظر nike air max 97 مهر 29, 1398 ارسال شده توسط nike air max 97

  I enjoy you because of your own hard work on this blog. Kim loves conducting internet research and it's easy to see why. Most people learn all relating to the dynamic ways you provide insightful thoughts by means of the web site and as well as invigorate response from visitors on this subject so our own child is undoubtedly being taught a lot of things. Take pleasure in the rest of the new year. You have been carrying out a remarkable job.

 • پیوند نظر birkin bag مهر 29, 1398 ارسال شده توسط birkin bag

  My spouse and i ended up being really fortunate when Michael managed to finish off his reports through the entire precious recommendations he obtained when using the web page. It's not at all simplistic to just find yourself freely giving guides which usually the others have been selling. And we keep in mind we now have you to thank for this. Most of the illustrations you've made, the simple website navigation, the friendships you help foster - it's many remarkable, and it is leading our son and the family reckon that this article is exciting, which is exceptionally essential. Thanks for all!

 • پیوند نظر kd 11 مهر 28, 1398 ارسال شده توسط kd 11

  Thank you for your entire labor on this web page. My aunt take interest in managing investigations and it's really obvious why. Almost all know all of the powerful mode you present practical secrets by means of this web site and as well as inspire participation from website visitors on this article then our favorite simple princess has always been discovering so much. Enjoy the rest of the new year. You have been carrying out a terrific job.

 • پیوند نظر jordan shoes مهر 27, 1398 ارسال شده توسط jordan shoes

  I wish to express some appreciation to this writer just for bailing me out of such a dilemma. Because of searching through the the net and seeing notions which were not beneficial, I thought my entire life was gone. Being alive devoid of the solutions to the problems you have sorted out through the article content is a critical case, as well as those which may have adversely affected my entire career if I hadn't come across your site. Your own personal training and kindness in touching a lot of stuff was priceless. I am not sure what I would have done if I had not come across such a point like this. I'm able to at this time look forward to my future. Thanks very much for this skilled and amazing help. I won't hesitate to endorse your blog to any person who ought to have tips on this subject.

 • پیوند نظر fila shoes مهر 26, 1398 ارسال شده توسط fila shoes

  Thank you for all of your efforts on this site. My mom loves doing research and it's easy to see why. My partner and i learn all concerning the compelling tactic you deliver invaluable information through the web site and in addition cause participation from people on this point plus our favorite simple princess is actually becoming educated so much. Take pleasure in the remaining portion of the new year. You have been doing a tremendous job.

 • پیوند نظر fila shoes مهر 25, 1398 ارسال شده توسط fila shoes

  I as well as my pals were found to be checking out the best tactics located on the website while at once got a terrible suspicion I never expressed respect to you for those tips. All the people became consequently thrilled to read all of them and now have clearly been making the most of those things. I appreciate you for getting quite accommodating and for making a choice on certain perfect guides most people are really needing to understand about. My very own honest apologies for not expressing gratitude to you sooner.

 • پیوند نظر golden goose outlet مهر 24, 1398 ارسال شده توسط golden goose outlet

  Thank you a lot for providing individuals with an extraordinarily special possiblity to read from here. It is usually very terrific and as well , packed with amusement for me personally and my office friends to search your site particularly 3 times in one week to read the latest things you will have. Not to mention, I am actually satisfied with your attractive techniques you serve. Selected 3 ideas in this article are undoubtedly the most efficient we have all had.

 • پیوند نظر russell westbrook shoes مهر 23, 1398 ارسال شده توسط russell westbrook shoes

  I want to express my appreciation to this writer for bailing me out of this circumstance. Right after surfing around throughout the online world and coming across proposals which were not productive, I figured my entire life was well over. Being alive minus the answers to the difficulties you have fixed by way of your main short post is a serious case, and those that would have in a wrong way affected my career if I had not encountered your blog. Your know-how and kindness in maneuvering the whole thing was valuable. I don't know what I would've done if I had not come across such a subject like this. I'm able to at this moment look ahead to my future. Thanks for your time so much for your expert and sensible guide. I won't think twice to propose the blog to anybody who requires counselling about this issue.

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.