معرفی پمپ های آتش نشانی

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

202462431 1

1.  پمپ های آتش نشانی

تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمانبعضی از آنها از نوع توربینی با محور عمودی هستند در حالیکه بقیه، پمپ های گریز از مرکز هستند، “استاندارد NFPA20 با نام پمپ های ایستگاهی برای محافظت در برابر آتش” (ویرایش ۱۹۹۹) در حکم مرجعی موثق، آخرین الزامات و سایر اطلاعات را درباره پمپ های آتشنشانی ارائه می دهد. ضمائم A و B که جزو استاندارد NFPA20 نیستند رئوس ارزشمندی درباره طراحی، نصب، آزمایش و نگهداری و عیب یابی پمپ های آتش نشانی بیان می کنند.


استاندارد NFPA چیست؟
NFPA انجمن ملی آتشنشانی امریکا American National Fire Protection Association می باشد. NFPA استانداردها و اسنادی را جهت ایمنی در مقابل آتش وضع و منتشر می کند. در مقایسه با سایر سازمانهای مشابه، NFPA و استانداردهایش ارجحیت دارند و تمام سازمانهای مشابه نیز به استانداردهای آن احترام می گذارند و به عنوان یک مرجع می شناسند. اغلب سازندگان پمپ های آتشنشانی به دو دلیل زیر سعی می کنند از استانداردهای NFPA تبعیت نمایند:
الف) استاندارد
NFPA قابل احترام ترین و سختگیرانه ترین استاندارد جهان در این زمینه می باشد.
ب) از آنجا که سایر سازندگان تجهیزات مانند تولیدکنندگان آبپاش های اتوماتیک، کابین های آتش و سیستم های خاموش کننده از این استاندارد تبعیت می کنند، در صورت ساخت پمپ ها مطابق با این استاندارد هیچگونه عدم انطباقی در کارکرد تجهیزات بوجود نمی آید.


استاندارد NFPA 20چیست؟
NFPA 20 استانداردی در رابطه با پمپ های آتشنشانی می باشد. این استاندارد قوانینی جهت نصب و عملکرد پمپها، موتورهای محرکه، کنترلرها و اجزای کمکی آنها دارد.


FM چیست؟
FM واحد فنی مستقل شرکت Factory Mutual Insurance است که تأییدیه عملکرد برای سیستم ها و تجهیزات با ریسک بالا صادر می کند.
در پمپ های آتشنشانی، تأییدیه
FM جزو الزامات و نیازمندی های NFPA می باشد. معمولاً وجود تأییدیه FM نشاندهنده آن است که محصول نسبت به محصولات مشابه از کیفیت خیلی بالاتری برخوردار است.


جزییات ساختار پمپ های آتش نشانی مطابق با استاندارد NFPA 20
الف) خصوصیات پمپ های آتش نشانی

به خاطر اهمیت ویژه پمپ های آتش نشانی،
NFPA استانداردهایی هم برای متریال و هم برای منحنی های عملکرد این پمپ ها وضع کرده است. یک پمپ آتش نشانی باید مطابق با استاندارد NFPA 20 باشد. به نظر می رسد خصوصیات و منحنی عملکرد پمپ های آتش نشانی متفاوت از نمونه های دیگر می باشد. به عبارت دیگر پمپ های دیگر صنایع با توجه به ماکزیمم بازده و مسائل اقتصادی انتخاب می شوند اما در پمپ های آتش نشانی این موضوع از اهمیت اول برخوردار نیست. پمپ های آتش نشانی برای عملکرد مطمئن در تمام عمر طراحی می شوند. ماکزیمم ایمنی و معیارهای فشار خروجی کل از اهمیت بالایی در این پمپ ها برخوردار است.


اساس پمپ های آتش نشانی
برخی از اصول بنیادین عبارتند از:
۱- انتظار می رود که این پمپ ها فشاری معادل ۱۴۰-۱۲۰ درصد نامی خود را (در شرایط نرخ جریان صفر) ایجاد کنند.
۲- نقطه نامی پمپ، فشار و جریان معادل ۱۰۰ درصد فشار و جریان نامی را ایجاد می کند.
۳- بیشترین نرخ جریان مورد انتظار از یک پمپ آتش نشانی، نرخ جریانی معادل ۱۵۰ درصد نرخ جریان نامی در فشاری معادل ۶۵ درصد فشار نامی است.
ویژگی های این سه نقطه، به تعریف منحنی مشخصه پمپ برای یک پمپ آتش نشانی خاص کمک می کنند.
اندازه مناسب یک پمپ آتشنشانی چقدر است؟ پاسخ های فراوانی برای این پرسش وجود دارد ولی بیشتر متخصصان معتقدند که یک پمپ آتشنشانی باید به اندازه ای بزرگ باشد که بتواند آب کافی (جریان و فشار) برای بیشترین جریان مورد انتظار از هر اسپرینکلر منفرد یا یک سیستم سیلابی همچنین یک مقدار اضافه (شیلینگ آتشنشانی) برای نیازهای اطفاء حریق، را تامین کند. مثلا، اگر بیشترین تقاضای اسپرینکلر
gpm 1000 در فشار psi 60 باشد و تقاضای مورد نیاز (شیلنگ آتش نشانی) gpm 500 باشد، آنگاه تامین دست کم gpm 1500 نرخ جریان در فشار psi 60 از مجموعه ای از پمپ آتش نشانی و آب عمومی یا مخزن اختصاصی انتظار می رود. اما در واقع درباره اندازه یک پمپ آتشنشانی یک پاسخ اساسی که برای همه موارد مناسب باشد، وجود ندارد. بعضی از بیمه گذاران و مراجع دارای قدرت اجرایی ترجیح می دهند که نرخ تقاضای بیشترین جریان از نقطه کارکرد نامی پمپ (۱۰۰ درصد جریان و فشار) تجاوز نکند، اما دیگران مقداری بین نقطه نامی و نقطه بیشینه جریان را می پذیرند که البته به ندرت نقطه بیشینه جریان پذیرفته می شود.
همچنین نصب یک پمپ اضافی در واحدهای خیلی بزرگ کار متداولی است زیرا حتی اگر یکی از پمپ ها دچار مشکل شود یا برای تعمیر خارج از سرویس باشد، در زمینه تامین آب کافی مشکلی وجود نخواهد داشت. اگرچه پمپ آتش نشانی الکتریکی، مطمئن است ولی به شدت به در دسترس بودن منبع تغذیه الکتریکی قابل اعتماد وابسته است. پمپ های آتش نشانی دیزل نیز قابل اطمینان هستند اما آنها نیز به منبع تغذیه خاص خودشان (سوخت دیزل) نیازمندند. روش متداول و مطمئن برای واحدهای بزرگ، استفاده همزمان از یک پمپ الکتریکی و یک پمپ دیزل آتش نشانی است.


ب) انواع پمپ های آتش نشانی
پمپ های آتش نشانی مورد تأیید استاندارد
NFPA 20 چهار گونه هستند:
۱- پمپ های سانتریفوژ تک طبقه افقی
Horizontal End Suction Centrifugal Pump
2- پمپ های عمودی خطی
Vertical In-Line Pump
3- پمپ های اسپلیت کیس یا همان پمپ های دو مکشه
Horizontal Split-Case or Double Suction Centrifugal Pump
4- پمپ های عمودی توربینی
Vertical Turbine Pump

هر کدام از پمپ های فوق به گونه های مختلفی تقسیم می شوند. مثلاً پمپ های عمودی خطی به انواع کوپلینگی صلب و کوپلینگی انعطاف پذیر تقسیم می شوند و همینطور بقیه موارد که می توان به استاندارد
NFPA 20 مراجعه نمود.


پ) متریال پمپ های آتش نشانی

پوسته پمپ با توجه به فشار کاری پمپ، پوسته پمپ ممکن است چدن خاکسری GG 25، GGG 40، چدن نشکن، برنز و یا استنلس استیل ریخته گری شده
پروانه بر طبق استاندارد NFPA 20 و UL 448-FM 1311، پروانه پمپ های آتش نشانی یا باید برنز باشند و یا استنلس استیل. پروانه چدنی هرگز نباید در پمپ های آتشنشانی استفاده گردند.
محور محور پمپ باید استنلس استیل باشد. بعلاوه استانداردهای FM 1311 و UL 448 قوانین واضحی جهت طراحی محور پمپ های آتشنشانی عنوان کرده اند.
آببندی نوار گرافیتی (نوع بدون آزبست)
یاتاقانها بلبرینگ های روانکاری شده با گریس. بلبرینگ ها باید به حد کافی استحکام داشته باشند تا حداقل ۵۰۰۰ ساعت در ماکزیمم بار دوام آورند.ت) منحنی عملکرد پمپ های آتش نشانی
بر طبق استاندارد
NFPA 20 منحنی مشخصه پمپ های آتشنشانی به صورت زیر تعریف می شود:
الف) هد شات اف . برای تمامی انواع پمپ، هد نقطه شات اف نباید از ۱۴۰ درصد هد نقطه کاری تجاوز نماید.
ب) دبی و فشار نقطه کاری. منحنی مشخصه پمپ باید از محل تلاقی دبی و فشار نقطه کاری و یا بالاتر از این نقطه عبور نماید. به عبارت دیگر در پمپ های آتشنشانی تلرانس منفی برای پمپ مجاز نمی باشد.
پ) بار اضافی. منحنی عملکرد پمپ باید به گونه ای باشد که در دبی های بیش از ۱۵۰ درصد نقطه کاری، هد پمپ بیش از ۶۵ درصد افت نکند.

ث) تأثیر طراحی پروانه روی منحنی عملکرد پمپ های آتش نشانی.
پروانه پمپ ها بر اساس نوع کاربردشان برای هدهای پایین، متوسط و بالا طراحی می شوند. در شکل های زیر تأثیر طراحی پروانه بر مشخصه های فشار و دبی نشان داده شده است.


ج) سایر خصوصیات پمپ های آتش نشانی
- تمام اندازه گیریها و محاسبات باید برای آب تمیز با دمای ۲۰ درجه سانتیگراد انجام شود.
- برای حالتی که دبی به ۱۵۰ درصد نقطه کاری می رسد، توان مورد نیاز موتور می بایست مشخص شود و در صورت درخواست کارفرما توان نامی محرکه بر اساس این حالت انتخاب گردد.
- برای اطمینان از عملکرد پمپ ها در شرایط خواسته شده، سازنده می بایست هر پمپ را جداگانه با آب تست نماید و گواهینامه های تست را ارائه نماید. در گواهینامه تست می بایست منحنی عملکرد، توان جذبی موتور و منحنی بازده نشان داده شود.
- در مواقعی که پمپ می بایست مکش منفی انجام دهد نباید از پمپ های سانتریفوژ استفاده نمود.
- هر پمپ می بایستی پلاک جداگانه ای داشته باشد. در پلاک پمپ می بایست فشار کاری، دبی نقطه کاری، سرعت چرخش و فاکتورهای عملکرد موتور ذکر گردد.
- هر پمپ می بایستی دارای فشار سنج در سمت رانش و مکش باشد.
- پوسته هر پمپ می بایستی دارای شیر فشار شکن باشد.
- کوپلینگ موتور پمپ و سایر اجزا دورانی پمپ می بایستی مجهز به محافظ (گارد) باشد.


چ) موتورهای الکتریکی
- الکتروموتورها می بایست بر طبق استاندارد NEMA MG-1 باشند.
- تمام الکتروموتورها می بایست مناسب جهت کارکرد دائم باشند.
- موتورها نباید سرویس فاکتور کمتر از ۱
٫۱۵ داشته باشند.
- در مواقعی که امکان پاشش آب وجود داشته باشد، الکتروموتورها می بایست از نوع
TEFC باشند.
- در مواقعی که عدم قطعیت در تأمین برق وجود دارد، می بایست منبع قدرت یدکی تأمین شود.
- وقتی ژنراتور برای تأمین برق الکتروپمپ استفاده می شود، منبع انرژی می بایست الزامات استاندارد
NFPA 110 را داشته باشد.


ح) دیزل موتورها
- موتورهای دیزلی استفاده شده در پمپ های آتشنشانی، می بایست قابل اطمینان، با کیفیت بالا و برای سیستم های آتشنشانی طراحی شده باشد.
- در حالتی که موتور دیزل انتخاب شده است، می بایست دمای محیط و ارتفاع از سطح دریا مورد توجه قرار گیرد.
- پمپ و دیزل موتور می بایست توسط کوپلینگ های انعطاف پذیر کوپله شوند.
- دیزل موتورها می بایست مجهز به گاورنر باشند و قابلیت تنظیم سرعت دیزل بین ۱۰ درصد شات اف و ماکزیمم بار کاری پمپ را داشته باشد.
- دیزل موتور باید دارای دستگاه خاموش کننده افزایش سرعت
Over speed shut-down device باشد که وقتی سرعت ۲۰ درصد افزایش می یابد دیزل خاموش گردد.
- موتور می بایست مجهز به سرعت سنج
Tachometer باشد.
- موتور می بایست داری گیج فشار روغن باشد.
- موتور می بایست دارای نشانگر دما باشد.
- تمام نشانگر های کنترلی موتور می بایستی به طور مناسبی به تابلو کنترل متصل گردند.
- هر دیزل موتور می بایستی مجهز به دو باتری ذخیره باشد.
- هر باتری می بایستی دو برابر ظرفیت برای نگه داشتن سرعت میل لنگ که توسط سازنده توصیه شده است، دارا باشد.
- هر دو باتری می بایستی دارای کنتاکتورهای دستی کنترلی باشند تا وارد مدار گردند.


خ) تجهیزات جانبی
- شیرآلات مکش و رانش می بایستی از نوع دروازه ای
OS&Y باشند.
- درمواقعی که بین قطر فلنج مکش و لوله مکش اختلاف سایز وجود دارد، یک تبدیل خارج از مرکز می بایست استفاده شود.
- درمواقعی که بین قطر فلنج رانش و لوله رانش اختلاف سایز وجود دارد، یک تبدیل مرکزی می بایست استفاده شود.
پمپ های آتشنشانی می بایستی دارای، شیر فشار شکن پوسته
Casing relief valve، شیر تخلیه هوا در خروجی (برای پمپ های دو مکشه اسپلیت کیس) و فشار سنج باشند.


د) پمپ های جاکی Jockey Pumps

 

فروش جوکی پمپ آتش نشانی ژوکی پمپ افجی کالا اف جی کالا fgkala فروش تجهیزات اطفاء حریق فروش تجهیزات اعلام حریق فروش تجهیزات اعلان حریق


- پمپ های جاکی برای ثابت نگه داشتن فشار در تمام زمانها در سیستم آتشنشانی استفاده می شود.
- جاکی پمپ باید فشار خروجی کافی داشته باشد تا فشار مورد نظر سیستم محافظتی آتشنشانی تأمین گردد.
- پمپ های جاکی همچنین از ایجاد ضربه قوچ وقتی پمپ اصلی وارد مدار می شود جلوگیری می کند.
سیستم کنترلی پمپ های آتشنشانی با محرکه الکتریکی
الف) خصوصیات
- پانل می بایستی به طور ویژه برای کارکرد پمپ های آتشنشانی با محرکه الکتریکی ساخته شوند.
- تمام سیستم کنترلی باید قبل از ارسال از کارخانه توسط سازنده، مونتاژ، سیم کشی و تست گردند.

- طراحی سیستم کنترلی می بایست بسیار قابل اطمینان باشد.
- مفهوم هر لامپ و یا دکمه و مانند آن روی پانل می بایستی به گونه ای نوشته شود که امکان پاک کردن و یا از بین بردن آن نباشد.
ب) پوشش
Enclosure
- پانل می بایستی به طور مطئمنی در برابر قطرات آب محافظت شود (حداقل مطابق توصیه های
NEMA و IEC). وقتی که تجهیزات در محیط های بیرون و یا ویژه ای نصب می گردند، درجه حفاظت تابلو می بایستی مناسب باشد.
- پانل می بایستی کاملاً روی زمین مستقر شود.
- پانل های نوع ایستاده
On stood یا دیواری می بایستی مجهز به تمام تجهیزات لازم جهت نصب باشند.
- پانل می بایستی به طور مطمئنی قفل شود.
پ) راه اندازی و کنترل
- راه اندازی و کنترل می بایستی بصورت دستی یا اتوماتیک باشد.
- کنترلر اتوماتیک باید خود عمل کننده
Self-acting برای راه اندازی و محافظت الکتروموتور باشد.
- وقتی سویچ فشار استفاده می شود، باید سویچی استفاده شود که مستقل از تنظیمات بالا و پایین کالیبر در مدار کنترل باشد.
- برای تمام پمپ ها و همچنین پمپ جاکی، هر کنترلر باید سویچ فشار جداگانه مخصوص خودش را داشته باشد.
- برای حالت غیر اتوماتیک، سوئیچ عملکرد دستی روی کنترل پانل باید به گونه ای باشدکه موتور به صورت دستی روشن شود و عملکرد سوئیچ دستی تأثیری بر سوئیچ فشاری نداشته باشد. سیستم باید به گونه ای باشد تا موقع خاموش کردن دستی، سیستم در حالت کار باقی بماند.
ت) تجهیزات سیگنال و آلارم
- یک نشانگر قابل رویت باید دسترسی توان در تمام فازها را نمایش دهد.
- نقص فاز یا برگشت فاز
Phase reversal در ترمینال کنتاکتورهای موتور باید مونیتور شود. تمام فازها می بایستی مونیتور شوند.
- کنترلر باید مجهز به مدارات عملکرد زیر باشد:
الف) کارکرد موتور و پمپ
ب) دو فاز شدن جریان
پ) برگشت فاز
ت) کنترلر به منبع جایگزین
Alternative source متصل شده است.


سیستم کنترلی پمپ های آتشنشانی با محرکه دیزلی
الف) خصوصیات
- کنترلرها می بایست به طور ویژه برای کارکرد پمپ آتشنشانی با محرکه دیزلی ساخته شوند.
- تمام سیستم کنترلی باید قبل از ارسال از کارخانه توسط سازنده، مونتاژ، سیم کشی و تست گردند.
- تمام کنترلرها باید دارای علامت
Diesel Engine Fire Pump Controller باشند و نام سازنده دستگاه در محل مناسبی درج گردیده باشد.
ب) پوشش
- کنترلر می بایست تا جایی که عملاً امکان دارد نزدیک دیزل موتور باشد و در کنار آن نصب گردد.
- کنترلر باید در محلی نصب گردد و یا به طریقی محافظت گردد که امکان خرابی ناشی از پاشش آب از پمپ ها و یا اتصالات نباشد.

- پوشش باید مطابق استاندارد
NFPA 70 باشد.
پ) راه اندازی و کنترل
- راه اندازی و کنترل می بایستی به صورت اتوماتیک و یا غیر اتوماتیک باشد.
- منبع تغذیه اولیه کنترلر نباید برق
ac باشد.
- وقتی سیستم کنترل فشار آب استفاده می شود، مدار کنترل باید سوئیچ فشاری داشته باشد که مستقل از تنظیمات بالا و پایین کالیبراسیون باشد.
ت) تجهیزات سیگنال و آلارم
- برای حالات زیر می بایست نشانگرها و آلارمهای جداگانه ای وجود داشته باشد:
۱) از کار افتادن استارت اتوماتیک موتور
۲) خاموش شدن موتور به خاطر سرعت غیر مجاز
Over speed
3) خرابی باتری.
۴) از کار افتادن شارژر باتری.
۵) فشار بسیار پایین روغن در سیستم روانکاری
۶) دمای سیستم خنک کاری
ث) اتصالات و سیم کشی
- اجزای سیم کشی کنترلر باید به صورتی باشد که برای کارکرد دائم مناسب باشد.

محتوای بیشتر در این بخش: « بوستر پمپ محاسبات اطفای حریق »

49 نظرها

 • پیوند نظر michael kors handbags مرداد 30, 1398 ارسال شده توسط michael kors handbags

  Thanks a lot for providing individuals with remarkably pleasant possiblity to check tips from this blog. It's usually so excellent and also full of a lot of fun for me personally and my office fellow workers to visit your site more than 3 times weekly to see the fresh issues you have. Not to mention, we are certainly astounded concerning the effective secrets you serve. Some 4 tips on this page are undoubtedly the simplest we have had.

 • پیوند نظر adidas superstar مرداد 30, 1398 ارسال شده توسط adidas superstar

  My husband and i have been more than happy when Louis managed to carry out his survey from the precious recommendations he obtained through the blog. It's not at all simplistic to just possibly be giving out guidance which often a number of people have been making money from. And we also realize we have got the blog owner to appreciate for that. The type of illustrations you've made, the simple site navigation, the friendships you can make it easier to promote - it's many wonderful, and it's facilitating our son and our family consider that the topic is enjoyable, which is certainly tremendously essential. Thank you for all the pieces!

 • پیوند نظر kate spade handbags مرداد 30, 1398 ارسال شده توسط kate spade handbags

  Thank you so much for giving everyone an extraordinarily remarkable possiblity to check tips from here. It's usually very good plus full of a great time for me and my office colleagues to search the blog the equivalent of 3 times weekly to study the fresh guides you have got. And lastly, we're usually astounded with all the striking tips and hints served by you. Certain 2 facts in this post are honestly the most impressive I have had.

 • پیوند نظر curry shoes مرداد 29, 1398 ارسال شده توسط curry shoes

  I actually wanted to post a simple note to say thanks to you for all of the precious secrets you are sharing here. My incredibly long internet research has at the end been compensated with wonderful points to exchange with my friends and family. I 'd assert that most of us visitors actually are unequivocally lucky to be in a wonderful site with many awesome people with helpful concepts. I feel quite grateful to have come across your entire website page and look forward to really more enjoyable moments reading here. Thank you once again for all the details.

 • پیوند نظر converse outlet مرداد 29, 1398 ارسال شده توسط converse outlet

  I would like to show some appreciation to you just for bailing me out of this particular situation. As a result of looking out throughout the world-wide-web and getting views which were not pleasant, I assumed my entire life was over. Being alive without the answers to the difficulties you have fixed by way of your main post is a serious case, and the ones that would have in a negative way damaged my entire career if I hadn't discovered your web site. Your personal understanding and kindness in taking care of every item was tremendous. I'm not sure what I would have done if I had not discovered such a point like this. I am able to at this time relish my future. Thanks very much for your specialized and amazing guide. I will not hesitate to refer your blog post to anybody who should have assistance about this situation.

 • پیوند نظر golden goose مرداد 29, 1398 ارسال شده توسط golden goose

  I have to get across my appreciation for your kindness giving support to folks that need guidance on this one topic. Your real dedication to passing the message around was extraordinarily effective and have regularly encouraged those much like me to achieve their endeavors. Your entire interesting advice means much to me and further more to my colleagues. Thank you; from everyone of us.

 • پیوند نظر timberlands مرداد 28, 1398 ارسال شده توسط timberlands

  I want to express thanks to the writer just for rescuing me from this type of difficulty. Just after researching through the online world and seeing tricks which are not beneficial, I assumed my entire life was well over. Living devoid of the strategies to the problems you have fixed as a result of your site is a serious case, as well as the ones that would have in a wrong way damaged my career if I had not encountered your blog post. Your personal training and kindness in dealing with every part was precious. I don't know what I would have done if I had not come across such a subject like this. I can also now look ahead to my future. Thanks very much for this impressive and effective guide. I won't hesitate to endorse your site to any individual who will need support about this problem.

 • پیوند نظر michael kors outlet مرداد 28, 1398 ارسال شده توسط michael kors outlet

  I simply wanted to say thanks yet again. I am not sure the things that I would have achieved in the absence of the type of tips provided by you about that subject matter. It was before the alarming crisis in my view, nevertheless looking at your well-written manner you resolved that took me to leap with fulfillment. Now i am happy for this advice and even have high hopes you really know what a powerful job that you're getting into teaching many people by way of a site. Most probably you've never encountered any of us.

 • پیوند نظر golden goose shoes مرداد 28, 1398 ارسال شده توسط golden goose shoes

  Thanks a lot for providing individuals with an exceptionally breathtaking possiblity to read critical reviews from this blog. It really is very enjoyable and as well , full of a great time for me personally and my office mates to search your website at the very least 3 times per week to read the newest items you have. Not to mention, I'm just at all times impressed for the staggering suggestions you serve. Some 1 facts on this page are rather the most impressive we've ever had.

 • پیوند نظر off white مرداد 27, 1398 ارسال شده توسط off white

  I needed to post you a tiny observation to finally say thanks a lot over again considering the splendid strategies you have shared on this page. This has been seriously generous with people like you to convey without restraint all that many individuals would've supplied for an ebook to get some bucks for themselves, particularly considering the fact that you might have done it if you ever desired. Those basics also served to provide a good way to fully grasp that someone else have a similar interest really like my own to grasp lots more around this problem. I am certain there are a lot more fun occasions up front for individuals that start reading your blog post.

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.