توضیحات پروژه

شرکت مهندسی مثلث آتش پارس

نماینده رسمی و انحصاری سیستم اعلام حریق آدرس پذیر فایک  (Fike) در اصفهان

ساخت انگلستان

در مورخه 92/12/01 

به مدت سه سال