توضیحات پروژه

آقای مهندس بهبود نجفی راد

به نمایندگی از شرکت مهندسی مثلث آتش پارس

موفق به دریافت گواهینامه گذراندن دوره  آموزشی سیستم اطفاء گازی  فایـرپرو

در May 08  2014