با ما در تماس باشید

Get In Touch

نشانی دفتر مرکزی:

 

اصفهان - خیابان کــاوه - خیابان باهنـــر -

روبــروی ایستگاه 17 شهریور -کوچه 29

مجتمع مهتاب - طبقه اول واحد3

 

اطلاعات تماس دفتر مرکزی:

تلفن همــــراه:     1563-033-0912

تـلفـــــن :         5 - 33454324 -031

فکـــــــــس:           33458489 - 031 

تلگــــــرام:      t.me/mosalasatash

اینستاگــــــــرام:              fire_alarm 

 

ساعات کاری:

شنبه تا چهارشنبه ( 8  صبـح  تا  14  )

 

ارتباط با گروه مهندسی فروش:

تلفن همراه:   1563-033-0912

 تلفن همراه:  1045-033-0912

 تلفن همراه:  1046-033-0912

تلفن همراه:   1047-033-0912

 

پست الکترونیکی:

مدیـــر عامــل:            Najafi (at) mosalasatash.com 

فروش و بازرگانی:          Rad (at) mosalasatash.com  

فنی و مهندسی:     Ghafour (at) mosalasatash.com

پشتیبــــانی:            Support (at) mosalasatash.com

امور دفتــــری:                 Info (at) mosalasatash.com