پروژه 110 واحدی فروردین

توضیحات پروژه

پروژه 110 واحدی فروردین 

نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق هوشمند آدرس پذیر

آدرس: اصفهان، چمران ، خیابان فروردین

نوع کاربری: مسکونی

زیربنا: 1800  متر مربع

مشخصات پروژه:

110 واحد ، 7 طبقه مسکونی ، 2 طبقه پارکینگ