پروژه میدان امام علی - فاز سوم A11

توضیحات پروژه

پروژه میدان امام علی  فاز سوم 

بخش A11

نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق آدرس پذیر پروتک