بیمارستان امیرالمونین شهرضا

توضیحات پروژه

بیمارستان امیرالمومنین شهرضا

 

نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق هوشمند آدرس پذیر پروتک

مکان : اصفهان - شهرستان شهرضا - خیابان صاحب الزمان - بیمارستان امیرالمؤمنین(ع)

 دارای ۱۴۰ تخت مصوب

دو طبقه و به مساحت ۵۷۰۰۰ متر مربع است