با ما در تماس باشید

نشانی دفتر مرکزی:

اصفهان - خیابان کاوه- خیابان  باهنــر - مجتمع نگین باهنــر- طبقه ســوم -  واحد20

 

اطلاعات تماس دفتر مرکزی:

تلفن همــــراه:     1563-033-0912

تـلفـــــن :                 31312831-031

فکـــــــــس:           31312931-031 

تلگــــــرام:   t.me/mosalasatash

اینستاگــــــــرام:              fire_alarm 

 

ساعات کاری:

شنبه تا چهارشنبه ( 8 صبح تا 14 عصر )

پنج شنبه ها ( 8 صبح تا 13 عصر)

 

 

 

 

 

ارتباط با دفتر اهواز:

تلفن همراه: 5052-083-0912

 

 

پست الکترونیکی:

مدیـــر عامــل:            Najafi (at) mosalasatash.com 

فروش و بازرگانی:          Rad (at) mosalasatash.com  

فنی و مهندسی:    Ghafour (at) mosalasatash.com

پشتیبــــانی:           Support (at) mosalasatash.com

امور دفتــــری:                 Info (at) mosalasatash.com