کلینیک تخصصی نهاوند

توضیحات پروژه

کیلینیک تخصصی نهاوند

محل اجرا : همدان

نصب و راه اندازی سیستم اعلام  حریق هوشمند آدرس پذیر پروتک