مهمانسرای دانشگاه صنعتی

توضیحات پروژه

مهمانسرای دانشگاه صنعتی

نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق هوشمند آدرس پذیر

با برند پروتک انگلستان