هتل پالایشگاه نفت بندرعباس

توضیحات پروژه

هتل پالایشگاه نفت

محل اجرا : بندرعباس

نصب و راه اندازی سیستم اعلام  حریق هوشمند آدرس پذیر پروتک